Evropski sklad CNVOS

Poročila

Rezultati števca za prvih 100 dni vlade Mira Cerarja: 18. 9. – 26. 12. 2015

Nova vlada kljub obljubam o demokratičnosti in transparentnosti svojega delovanja vztrajno krši pravico državljanov do sodelovanja pri nastajanju zakonov. V prvih 100 dneh je pripravila 138 predpisov in kar pri 95 (69 %) kršila določbe o obveznem 30-dnevnem javnem posvetovanju s tistimi, ki jim bodo novi zakoni služili. Najslabša ocena gre pravosodnemu ministru Klemenčiču, ki je javno razpravo  poteptal pri prav vseh predpisih, ki jih je pripravil. Najbolje pa sta se odrezala minister Židan in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvi in prehrano z »zgolj« 37 % kršitev.

Preberi več

Rezultati števca: 21. marec – 4. julij 2013

Standard prejšnje vlade, ko so se zakoni sprejemali in spreminjali po bunkerjih, je očitno na preizkušnji. Po stotih dneh nove vladne ekipe smo dobili ministrstvo (za kulturo), ki se je o vseh zakonskih spremembah vsaj 30 dni posvetovalo s tistimi, ki jim bodo novi zakoni služili. Tudi na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo praviloma spoštujejo Resolucijo o normativni dejavnosti, ki postavlja standarde, kako do boljših, bolje premišljenih in za večje število državljanov sprejemljivih predpisov. Kljub temu pa je raven upoštevanja pravice državljanov sooblikovati zakone, ki bodo krojili njihova življenja, še naprej alarmantno nizka. Vlada jo namreč še vedno ignorira v enormnih 73 % oziroma pri 108 od skupaj 147 pripravljenih predlogov predpisov. V prvih stotih dneh torej vsaj enkrat na dan. Preberi več

Rezultati števca: 1. marec – 8. junij 2012

Ljubljana, 13. junij 2012 Rezultati štetja kršitev Resolucije o normativni dejavnosti in Poslovnika o delu Vlade RS kažejo na približevanje popolnemu dnu. Ministrstva niso upoštevala pravil posvetovanja z javnostjo v kar 84 % primerov (pri pripravi 81 od 96 predpisov). V vseh primerih sprejemanja in priprave predpisov so resolucijo kršila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za obrambo. Po skupnem številu kršitev (14) je na prvem mestu Ministrstvo za notranje zadeve. Niti eno ministrstvo ni resolucijo spoštovalo vsaj 50-odstotno.

Preberi več

Rezultati števca: 1. marec 2012 – 28. september 2012

Pot iz krize, v kateri se je znašla Slovenija, ne vodi preko hitrega in nepremišljenega sprejemanja zakonov. Vlada se s tem očitno ne strinja. Na to kaže množica predlogov zakonov, ki globoko razdvajajo javnost tako s svojo vsebino, še bolj pa z ignoranco do sodelovanja s tistimi, na življenja katerih bodo zakoni vplivali. Ob predlogu Zakona o visokem šolstvu je vodstvom univerz, študentskim organizacija, sindikatom zaposlenih v javnem sektorju za vsebinska dopolnila dala na voljo vsega 2 dni (ki sta bila petek in sobota). Zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank je že v parlamentarni proceduri, čeprav so predlog kritizirali Banka Slovenije, Evropska centralna banka in številni ekonomisti, na njegove ustavno sporne člene pa opozarja tudi zakonodajno-pravna služba DZ.

Preberi več