Evropski sklad CNVOS

Ministrstvo za okolje in prostor

Kršitev predpisanega 30 - 60 dnevnega roka za posvetovanje z javnostjo

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB ODSTOPANJE OD DOLOČIL RND V DNEVIH OPOMBE
1Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka16. 10. 2014 - 3. 11. 2014 12
2Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kakovosti zunanjega zraka16. 10. 2014 - 3. 11. 2014 12
3Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu pisanja zemljepisnih imen na državnih kartah na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji    24. 10. 2014 - 21. 11. 2014 2
4Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb20. 11. 2014 - 28. 11. 2014 22
5Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida    5. 12. 2014 - 19. 12. 2014 16
6Pravilnik o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in rabe naplavin ter merskih enotah, s katerimi se izrazi obseg posebne rabe vode in rabe naplavin19. 12. 2014 - 16. 1. 2015 2
7Pravilnik o evidenci oškodovancev, izvedenih zaščit in ukrepov ter sklenjenih sporazumov o odškodninah  2. 2. 2015 - 16. 2. 2015 16
8Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.   10. 2. 2015 - 24. 2. 2015 16
9Osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa 2015-2025 25. 2. 2015 - 25. 3. 2015 2
10Pravilnik o podrobnejši vsebini zbirke podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema20. 3. 2015 - 3. 4. 2015 16
11Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj na reki Savi   11. 5. 2015 - 25. 5. 201516
12Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja   14. 5. 2015 - 1. 6. 2015 12
13Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja   19. 5. 2015 - 2. 6. 2015 16
14Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja19. 5. 2015 - 2. 6. 2015 16
15Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniške dobrave19. 5. 2015 - 2. 6. 2015 16
16Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja19. 5. 2015 - 2. 6. 2015 16
17 Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega   20. 5. 2015 - 3. 6. 2015 16
18Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah   22. 5. 2015 - 26. 5. 2015 26Ministrstvo je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni, ker naj bi šlo samo za manjše spremembe, kar pa ni upravičen razlog za skrajšanje rokov.
19Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima 29. 5. 2015 - 5. 6. 2015 23
20Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov   18. 6. 2015 - 2. 7. 201516
21Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin   16. 7. 2015 - 30. 7. 2015 16
22Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin   17. 7. 2015 - 31. 7. 2015 16
23Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih    30. 7. 2015 - 13. 8. 2015 17
24Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske toplice    17. 8. 2015 - 31. 8. 2015 16
25Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in V-12/04    17. 8. 2015 - 31. 8. 201516
26Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci   17. 8. 2015 - 31. 8. 2015 16
27Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Dobrna iz izvira Zdraviliški dom in iz vrtine V-8/76 26. 8. 2015 - 10. 9. 201515
28Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice iz vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/1026. 8. 2015 - 10. 9. 2015 15
29Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica in vrtine T-11/76 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica26. 8. 2015 - 10. 9. 2015 15
30Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava   26. 8. 2015 - 10. 9. 201515
31Uredba o koncesiji za rabo mineralne vode za potrebe kopališča – Aquapark Hotel Žusterna iz vrtine KŽV-1/2001 26. 8. 2015 - 10. 9. 201515
32Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Bioterme Mala Nedelja iz vrtin Mo-1 in Mo-2g   31. 8. 2015 - 14. 9. 2015 16
33Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94.31. 8. 2015 - 14. 9. 201516
34Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67.  31. 8. 2015 - 14. 9. 2015 16
35Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Terme Snovik iz vrtin V-16/95 in V-17/96.   31. 8. 2015 - 14. 9. 2015 16
36Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja25. 9. 2015 - 9. 10. 201516
37Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov30. 9. 2015 - 15. 10. 201515
38Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije30. 9. 2015 - 15. 10. 201515
39Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje iz vrtine AFP-1/9530. 9. 2015 - 14. 10. 201516
40Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objekta Siliko iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/8130. 9. 2015 - 14. 10. 201516
41Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje iz vrtine Re-1g/116. 10. 2015 - 19. 10. 201517
42Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča - Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/0326. 10. 2015 - 9. 11. 201516
43Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida6. 11. 2015 - 20. 11. 201516
44Zakon o spremembi in dopolnitvi Stanovanjskega zakona13. 11. 2015 - 30. 11. 201513
45Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo17. 11. 2015 - 1. 12. 201516
46Uredba o dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima17. 11. 2015 - 1. 12. 201516
47Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Vivat iz vrtine Mt-8g/0520. 11. 2015 - 7. 12. 201513
48Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Čatež d.d. iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97, V-1/63, V-4/63 in V-14/7227. 11. 2015 - 11. 12. 201516
49Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenska, d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-D, P-L, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T4. 12. 2015 - 17. 12. 201517
50Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Drogi Kolinski, d. d. iz vrtine G-4/704. 12. 2015 - 17. 12. 201517
51Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Dani d. o. o., iz vrtine D-2/054. 12. 2015 - 17. 12. 201517
52Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine RT-1/92 v Rogaški Slatini za ogrevanje in potrebe kopališč ter naravnih zdravilišč4. 12. 2015 - 17. 12. 201517
53Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci iz vrtin V-M in V-50t4. 12. 2015 - 17. 12. 201517
54Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine Sob-1/87 – Komunala d.o.o.4. 12. 2015 - 17. 12. 201517
55Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda4. 12. 2015 - 21. 12. 201513
56Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Sava, ob levem bregu, na območju Trbojskega jezera, v naselju Trboje v Občini Šenčur4. 1. 2016 - 28. 1. 201616
57Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob predoru potoka Dupeljščica, v naselju Struževo v Mestni občini Kranj14. 1. 2016 - 28. 1. 201616
58Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Dravinji v Občini Majšperk15. 1. 2016 - 28. 1. 201617
59Uredba o spremembah Uredbe o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje bencina15. 1. 2016 - 29. 1. 201616
60Pravilnik o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja teh zemljišč s stavbnimi pravicami27. 1. 2016 - 10. 2. 201616
61Zakon o evidentiranju gospodarske infrastrukture12. 2. 2016 - 11. 3. 20162
62Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 22. 3. 2016 - 17. 3. 201615
63Pravilnik o izdelavi ocene odpadka in ocene nevarnega odpadka ter kontrolne kemične analize odpadkov17. 3. 2016 - 1. 4. 201615
64Uredba o spremembi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav21. 3. 2016 - 4. 4. 201616
65Uredba o spremembi Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima21. 4. 2016 - 6. 5. 201615
66Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Savinja (območje bivšega Glina) v k.o. 936 Prihova v Občini Nazarje6. 5. 2016 - 20. 5. 201616
67Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Huber d. o. o. iz vrtine NIKO - 1/0811. 5. 2016 - 26. 5. 201615
68Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje Črnomlja, Metlike in Semiča13. 5. 2016 - 30. 5. 201613
69Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi2. 6. 2016 - 23. 6. 20169
70Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju8. 6. 2016 - 8. 7. 2016Javna razprava, ki je bila prvotno od 8. 6. do 22. 6. 2016 je bila podaljšana do 8. julija 2017.
71Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb14. 6. 2016 - 28. 6. 201616
72Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin14. 6. 2016 - 28. 6. 201616
73Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Sončni elektrarni Bah Dragica Bah s.p. iz vrtine B-1/0916. 6. 2016 - 1. 7. 201615
74Uredba o dopolnitvah Uredbe o koncesijah za odvzem naplavin iz prodnih zadrževalnikov na reki Savi Dolinki in reki Završnici22. 6. 2016 - 7. 7. 201615
75Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila22. 6. 2016 - 6. 7. 201616
76Pravilnik o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč in višine nadomestil, v postopkih pridobivanja, razpolaganja in obremenjevanja s stavbnimi pravicami24. 6. 2016 - 8. 7. 201616
77Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v MPM Engineering d.o.o. iz vrtine BB-1/071. 7. 2016 - 16. 7. 201615
78Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida11. 7. 2016 - 29. 7. 201612
79Pravilnik o spremembah Pravilnika o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade19. 7. 2016 - 3. 8. 201615
80Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob vodotoku Bistrica v Občini Ruše27. 7. 2016 - 10. 8. 201616
81Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda9. 8. 2016 - 23. 8. 201616
82Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju podzemnih voda9. 8. 2016 - 23. 8. 201616
83Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu stanja površinskih voda1. 9. 2016 - 15. 9. 201616
84Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin B-2/85 in B-3/88 za potrebe kopališča Terme Zreče7. 9. 2016 - 21. 9. 201616
85Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Terme Maribor iz vrtin MB-1/90, MB-2/91, MB-4/92 in MB-5/947. 9. 2016 - 21. 9. 201616
86Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč različnih hotelov na Bledu7. 9. 2016 - 21. 9. 201616
87Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča - v Termah Paradiso Cvetkovič Marjan s.p. iz vrtine VC-1/097. 9. 2016 - 25. 9. 201612
88Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidentirani posebni rabi vode14. 9. 2016 - 28. 9. 201616
89Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanje objekta Ocean Orchids iz vrtine Do-3g/0517. 9. 2016 - 1. 10. 201616
90Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja22. 9. 2016 - 5. 10. 201617
91Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka24. 10. 2016 - 14. 11. 20169
92Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda25. 10. 2016 - 9. 11. 201615
93Zakon o spremebah in doponitvah Stanovanjskega zakona2. 11. 2016 - 17. 11. 201615
94Pravilnik o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam in licenc dimnikarjem11. 11. 2016 - 16. 11. 201625
95Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče1. 12. 2016 - 15. 12. 201616
96Uredba o spremembah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov16. 1. 2017 - 30. 1. 201716
97Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam in licenc dimnikarjem20. 1. 2017 - 25. 1. 201725
98Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov27. 1. 2017 - 10. 2. 201716
99Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla13. 3. 2017 - 27. 3. 201716
100Zakon o spremembah Zakona o Triglavskem narodnem parku27. 3. 2017 - 10. 4. 201716
101Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta3. 4. 2017 - 17. 4. 201716
102Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Mura v občini Gornja Radgona12. 4. 2017 - 26. 4. 201716
103Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v družbi UNIOR d. d., iz vrtine Z-3/1113. 4. 2017 - 28. 4. 201715
104Pravilnik o vodnem katastru13. 4. 2017 - 27. 4. 201716
105Uredba o spremembah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje21. 4. 2017 - 5. 5. 201716
106Uredba o spremembah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave26. 4. 2017 - 10. 5. 201716
107Uredba o spremembah Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka31. 5. 2017 - 14. 6. 201716
108Uredba o načrtu upravljanja z morskim okoljem6. 6. 2017 - 20. 6. 201716
109Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v UNIOR Kovaška industrija d. d., iz vrtine Z-3/1119. 6. 2017 - 4. 7. 201715
110Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Arto-Blanca na reki Savi6. 7. 2017 - 20. 7. 201716
111Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Krško na reki Savi6. 7. 2017 - 20. 7. 201716
112Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb6. 7. 2017 - 21. 7. 201715
113Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov2. 8. 2017 - 24. 8. 20178
114Uredba o o vodovarstvenem območju za varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnega telesa podzemnih voda za mestno občino Novo mesto ter občin Dolenjske Toplice, Straža, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk23. 8. 2017 - 20. 9. 20172
115Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži v Občini Prevalje8. 9. 2017 - 22. 9. 201716
116Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin20. 10. 2017 - 27. 10. 201723Ministrstvo je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni, ker naj bi šlo samo za manjše spremembe, kar pa ni upravičen razlog za skrajšanje rokov.
117Uredba o sevalnih dejavnostih26. 10. 2017 - 24. 11. 20171
118Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave komunalnih odpadkov2. 11. 2017 - 17. 11. 201715
119Pravilnik o merilih in metodologiji preverjanja izpolnjevanja osnovnih zahtev malih kurilnih naprav8. 12. 2017 - 22. 12. 201716
120Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi14. 12. 2017 - 28. 12. 201716
121Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/9414. 12. 2017 - 28. 12. 201716
122Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava22. 12. 2017 - 5. 1. 201816
123Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice22. 12. 2017 - 5. 1. 201816
124Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci22. 12. 2017 - 5. 1. 201816
125Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/0322. 12. 2017 - 5. 1. 201816
126Uredba o spremembah Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici22. 12. 2017 - 5. 1. 201816
127Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in V-12/045. 1. 2018 - 19. 1. 201816
128Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci iz vrtin V-M in V-50t5. 1. 2018 - 19. 1. 201816
129Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine Sob-1/87 - Komunala d. o. o.5. 1. 2018 - 19. 1. 201816
130Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d.o.o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/8110. 1. 2018 - 23. 1. 201817

Kršitve, ko rok za oddajo pripomb sploh ni bil določen oz. ko sploh ne gre za povabilo k oddaji pripomb, temveč je bil predlog predpisa le objavljen na spletni strani ministrstva oz. na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost9. 12. 2015
2Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti18. 12. 2015
3Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov18. 12. 2015

Predlogi predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo in niso bili objavljeni ne na spletni strani ministrstva in ne na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Uredba o spremembi Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb2. 12. 2014
2Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije17. 11. 2015
3Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov25. 1. 2016
4Uredba o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov30. 3. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave in kot razlog navedlo, da gre zgolj za izvedbeni sklep, kar pa ni opravičljiv razlog.
5Uredba o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov25. 9. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave in kot razlog navedlo, da gre zgolj za izvedbeni sklep, kar pa ni opravičljiv razlog.
6Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save29. 9. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen in sicer zaradi zagotovitve izvrševanja proračuna prihodnje leto.
7Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja11. 12. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi sprejem predpisa ne imel vpivov na okolje, kar pa ni upravičen razlog (predpis ima verjetno kakšne druge vplive).
8Uredba o dopolnitvi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode15. 12. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker predpis jasno in nedvoumno ureja enaka ureditev, kot je veljala do sedaj in ne povzroča novih obveznosti, kar pa ni upravičen razlog (predpis verjetno prinaša nekaj novega, če se ga spreminja).
9Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 20175. 1. 2018

Predpisi, ki niso kršili roka za oddajo pripomb

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje11. 11. 2014 - 11. 12. 2014
2Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51A Jarše–Sneberje9. 12. 2014
3Pravilnik o monitoringu stanja tal15. 12. 2014 - 15. 1. 2015Predlog predpisa je bil ponovno objavljen tudi 29. 7. 2016
4Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca15. 12. 2014 - 15. 1. 2015
5Pravilnik o evidentirani posebni rabi vode19. 12. 2014 - 18. 1. 2015
6Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot30. 12. 2014 - 30. 1. 2015
7Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za RTP 110/20 kV Dobruška vas2. 1. 2015Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker gre za urejanje začasnih ukrepov, kar Zakon o urejanju prostora tudi omogoča.
8Uredba o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju22. 1. 2015 - 23. 2. 2015
9Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila29. 1. 2015 - 2. 3. 2015
10Zakon o spremembi Zakona o graditvi objektov3. 2. 2015Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Z zakonom se podaljšuje rok za izvršitev inšpekcijskih odločb, da ne bi prišlo do odškodninskih zahtevkov zoper državo.
11Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice20. 2. 2015Javnost je bila vključena v pripravo državnega prostorskega načrta v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.
12Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov31. 3. 2015 - 30. 4. 2015
13Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice15. 4. 2015Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker gre za urejanje začasnih ukrepov, kar Zakon o urejanju prostora tudi omogoča.
14Uredba o strokovnem usposabljanju, dopolnilnem izpopolnjevanju, preverjanju znanja in javnem pooblastilu za opravljanje nadzora naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov23. 4. 2015 - 25. 5. 2015
15Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije5. 6. 2015 - 19. 6. 2015Ministrstvo je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni, ker je sprejem predpisa nujen. Evropska komisija bo namreč proti Republiki Sloveniji začela sodni postopek zaradi kršitve predpisov EU, v kolikor predpis ne gre v zakonodajni postope do konca julija 2015.
16Pravilnik o določitvi občutljivih območij8. 6. 2015 - 10. 7. 2015
17Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode8. 6. 2015 - 10. 7. 2015
18Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja9. 6. 2015 - 23. 6. 2015Ministrstvo je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo, da je komisija EU zoper Slovenijo že vodi postopke zaradi neusrrezega prenosa direktiv v ta zakon.
19Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R52 Kleče - Toplarna Šiška (TOŠ) 18. 6. 2015Javnost je bila vključena v pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R52 Kleče–Toplarna Šiška (TOŠ) v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.
20Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje23. 6. 2015 - 23. 7. 2015
21Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)30. 6. 2015 - 1. 8. 2015
22Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda3. 7. 2015 - 3. 8. 2015
23Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo3. 7. 2015 - 3. 8. 2015
24Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda3. 7. 2015 - 3. 8. 2015
25Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016-2025 (ReNPROG)17. 7. 2015 - 11. 9. 2015
26Zakon o dimnikarskih storitvah17. 7. 2015 - 28. 8. 2015
27Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka20. 7. 2015 - 20. 8. 2015
28Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina28. 7. 2015Javnost je bila vključena v pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.
29Uredba o Načrtu upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok za obdobje 2015–20241. 9. 2015 - 1. 10. 2015
30Pravilnika o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave7. 9. 2015 - 7. 10. 2015
31Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja24. 9. 2015Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker je sprejem prepisa nujen. Sprejem zakona je namreč povezan z izvedbo proračuna za leto 2016.
32Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save24. 9. 2015Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker je sprejem prepisa nujen. Sprejem zakona je namreč povezan z izvedbo proračuna za leto 2016.
33Uredba o emisiji snovi v zrak in vode iz sežigalnic odpadkov25. 9. 2015 - 26. 10. 2015
34Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav30. 9. 2015 - 30. 10. 2015
35Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji30. 9. 2015 - 30. 10. 2015
36Uredba o načinu in merilih za določitev višine stroškov, ki nastanejo med upravnim postopkom pri ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi6. 11. 2015 - 7. 12. 2015
37Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje Celja in Žalca9. 11. 2015 - 9. 12. 2015
38Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic9. 11. 2015 - 9. 12. 2015
39Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51B TE-TOL – Fužine/Vevče9. 11. 2015Javnost je bila vključena v pripravo državnega prostorskega načrta v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.
40Uredba o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–202516. 11. 2015 - 16. 12. 2015
41Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh17. 11. 2015 - 17. 12. 2015
42Uredba o državnem prostorskem načrtu za nadvoz čez železniško progo s priključkom na regionalno cesto R3-646 in priključkoma na Kadunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem19. 11. 2015Javna razprava je potekala v okviru razprave o osnutku državnega prostorskega načrta v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju.
43Zakona o urejanju prostora20. 11. 2015 - 20. 1. 2016Predpis je bil ponovno dan v razpravo 5.10.2016 in 21.3.2017.
44Gradbeni zakon20. 11. 2015 - 20. 1. 2016Predpis je bil ponovno dan v razpravo 5.10.2016 in 21.3.2017.
45Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih20. 11. 2015 - 20. 1. 2016Predpis je bil ponovno dan v razpravo 5.10.2016 in 21.3.2017.
46Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R3426. 11. 2015Javna razprava je potekala v okviru razprave o osnutku državnega prostorskega načrta v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju.
47Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja4. 12. 2015Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem prepisa nujen. Potrebno je namreč podaljšati prehodno odbodje delovanja dimnikarske službe, ker še vedno ni prišlo do sprejema nove ureditve.
48Uredba o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom29. 12. 2015Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem prepisa nujen. Potrebno je namreč podaljšati prehodno odbodje delovanja dimnikarske službe, ker še vedno ni prišlo do sprejema nove ureditve.
49Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič29. 1. 2016 - 29. 2. 2016
50Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov1. 4. 2016 - 3. 5. 2016
51Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju drevesnega parka ob graščini – hiša št. 1 v Sežani6. 4. 2016 - 6. 5. 2016
52Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju drevesnega parka ob hiši št. 145 v Sežani6. 4. 2016 - 6. 5. 2016
53Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju vrtnega parka v Štanjelu6. 4. 2016 - 6. 5. 2016
54Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju drevesnega parka graščine Viltuš ob Dravi6. 4. 2016 - 6. 5. 2016
55Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju kačje smreke v Koševniku6. 4. 2016 - 6. 5. 2016
56Uredba o izvajanju Uredbe 511/2014/EU o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, v Uniji4. 5. 2016 - 6. 6. 2016
57Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta16. 5. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem prepisa nujen. Kot razlog je navedlo, da je potrebna pravočasna akreditacija sistema s strani Urada RS za nadzor proračuna.
58Uredba o stanju tal3. 6. 2016 - 4. 7. 2016
59Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju8. 6. 2016 - 8. 7. 2016Javna razprava, ki je bila prvotno od 8. 6. do 22. 6. 2016 je bila podaljšana do 8. julija 2017.
60Uredba o državnem prostorskem načrtu za dograditev AC predora Karavanke15. 6. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razprave o predlogu uredbe, ker je bila o njenih rešitvah opravljena javna razgrnitev in zbiranje predlogov po Zakonu o urejanju prostora.
61Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica-Divača (odsek Renče)15. 6. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razprave o predlogu uredbe, ker je bila o njenih rešitvah opravljena javna razgrnitev in zbiranje predlogov po Zakonu o urejanju prostora.
62Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo17. 6. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razprave o predlogu uredbe, ker je bila o njenih rešitvah opravljena javna razgrnitev in zbiranje predlogov po Zakonu o urejanju prostora.
63Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo daljnovoda 2 × 400 kV Šoštanj–Podlog23. 6. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razprave o predlogu uredbe, ker je bila o njenih rešitvah opravljena javna razgrnitev in zbiranje predlogov po Zakonu o urejanju prostora.
64Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah6. 7. 2016 - 5. 8. 2016
65Uredba o sevalnih dejavnostih25. 7. 2016 - 5. 9. 2016
66Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov2. 8. 2016 - 2. 9. 2016
67Pravilnik o projektni dokumentaciji5. 10. 2016 - 4. 11. 2016
68Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti10. 10. 2016 - 15. 11. 2016Predlog je bil dan v razpravo tudi 16. 11. 2016 do 1. 12. 2016.
69Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov11. 10. 2016 - 14. 11. 2016
70Pravilnik o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva26. 10. 2016 - 28. 11. 2016
71Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu26. 10. 2016 - 28. 11. 2016
72Uredba o Naravnem rezervatu Ormoške lagune28. 11. 2016 - 28. 12. 2016
73Pravilnik o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski izkaznici2. 12. 2016 - 2. 1. 2017
74Uredba o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba13. 12. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razpravo o predlogu uredbe, ker je bila o njenih rešitvah opravljena javna razgrnitev in zbiranje predlogov po Zakonu o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.
75Uredba o državnem prostorskem načrtu za kablovod 110 kV od RTP 110/20 Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije15. 12. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razpravo o predlogu uredbe, ker je bila o njenih rešitvah opravljena javna razgrnitev in zbiranje predlogov po Zakonu o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.
76Uredba o spremembah Uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora16. 12. 2016 - 16. 1. 2017
77Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave komunalnih odpadkov21. 12. 2016 - 23. 1. 2017
78Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi22. 12. 2016 - 23. 1. 2017
79Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec9. 1. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, saj ta na podlagi Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor ni potrebna, če gre za spremembe grafičnega dela prostorskega predpisa s tekstovnim delom.
80Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo29. 3. 2017 - 3. 5. 2017
81Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže29. 3. 2017 - 3. 5. 2017
82Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju31. 3. 2017 - 3. 5. 2017
83Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov31. 3. 2017 - 3. 5. 2017
84Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode13. 4. 2017 - 15. 5. 2017
85Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal13. 4. 2017 - 15. 5. 2017
86Pravilnik o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov26. 4. 2017 - 26. 5. 2017
87Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah26. 4. 2017 - 26. 5. 2017
88Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za RTP 110/20 kV Dobruška vas16. 5. 2017Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker gre za odpravo neskladnosti med grafično opredelitvijo in njihovo opredelitvijo v tekstualnem delu, kar Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor tudi omogoča.
89Zakon o nepremičninskem posredovanju16. 6. 2017 - 16. 7. 2017
90Zakon o varstvu okolja10. 7. 2017 - 11. 9. 2017
91Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti21. 7. 2017 - 15. 9. 2017
92Uredba o dopolnitvi Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami1. 8. 2017 - 16. 8. 2017Predpis je v skladu z izjemo, ki določa, da je trajanje razprave lahko tudi 14 dni.
93Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti12. 10. 2017 - 11. 11. 2017
94Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev16. 11. 2017 - 18. 12. 2017
95Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-11/13 za ogrevanje in potrebe kopališč27. 11. 2017 - 27. 12. 2017
96Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj jug27. 11. 2017
97Uredba o zmanjšanju izpostavljenosti zaradi naravnih radionuklidov in preteklih dejavnosti ali dogodkov12. 12. 2017 - 14. 1. 2018
98Uredba o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki12. 12. 2017 - 14. 1. 2018
99Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike Slovenije8. 1. 2018Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo, da mora Slovenija v določenem roku uskladiti svojo zakonodajo z odločitvijo arbitražnega sodišča glede meje med Slovenijo in Hrvaško.
100Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine TOP-1/05 za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici9. 1. 2018 - 9. 2. 2018
101Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici10. 1. 2018Javnost je bila vključena v pripravo državnega prostorskega načrta v skladu z ZUPUDPP.
102Zakon o dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave11. 1. 2018Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo, da mora Slovenija v določenem roku uskladiti svojo zakonodajo z odločitvijo arbitražnega sodišča glede meje med Slovenijo in Hrvaško.