Evropski sklad CNVOS

Ministrstvo za finance

Kršitev predpisanega 30 - 60 dnevnega roka za posvetovanje z javnostjo

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB ODSTOPANJE OD DOLOČIL RND V DNEVIH OPOMBE
1Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku22. 9. 2014 - 6. 10. 201416Predpis je bil objavljen tudi 24.10.2016, a ponovno s prekratkim rokom za podajo komentarjev. Ministrstvo je sicer navedlo, da je rok krajši, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen (pravočasno zagotovitvi izvajanje mednarodnega sporazuma na področju davkov), a zakon poelg tega spreminja tudi druga področja (gotovinsko poslovanje, izvršba, vročanje) za katere nujnost ni izkazana.
2Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb29. 9. 2014 - 13. 10. 2014 16
3Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti29. 9. 2014 - 13. 10. 2014 16
4Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju29. 9. 2014 - 13. 10. 2014 16
5Uredba o spremembah Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih  specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje1. 10. 2014 - 8. 10. 2014 23
6Pravilnik o določitvi dejavnosti uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije, ki so nezdružljive z nalogami Finančne uprave Republike Slovenije13. 10. 2014 - 27. 10. 2014 16
7Zakon o spremembah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov17. 10. 2014 - 24. 10. 2014 23
8Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na finančne storitve17. 10. 2014 - 24. 10. 2014 23
9Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov17. 10. 2014 - 29. 10. 2014 18
10Pravilnik o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije22. 10. 2014 - 5. 11. 2014 16
11Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost   24. 10. 2014 - 3. 11. 201420
12Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu4. 11. 2014 - 17. 11. 2014 17
13Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja4. 11. 2014 - 11. 11. 2014 23
14Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine   11. 11. 2014 - 17. 11. 201424
15Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje   11. 11. 2014 - 17. 11. 2014 24
16Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete   13. 11. 2014 - 19. 11. 201424
17Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti   17. 11. 2014 - 24. 11. 201423
18Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine, o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od odhodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem   20. 11. 2014 - 26. 11. 2014  24
19Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost   25. 11. 2014 - 1. 12. 201424
20Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku   28. 11. 2014 - 5. 12. 201423
21Pravilnik o načinu imenovanja pritožbene komisije28. 11. 2014 - 5. 12. 201423
22Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije8. 12. 2014GLEJ OPOMBENa portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez objavljenega predloga predpisa.
23Pravilnik o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije   9. 12. 2014 - 16. 12. 2014 23
24Pravilnik o spremembah Pravilnika o obračunu davka na finančne storitve   9. 12. 2014 - 15. 12. 2014 24
25Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov   18. 12. 2014 - 24. 12. 2014 24
26Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra14. 1. 2015 - 24. 1. 201520
27Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o določanju zavarovalne osnove15. 1. 2015 - 23. 1. 201522Ministrstvo je predlog predpisa objavilo tudi 26.1.2015, a ponovno s prekratkim rokom za podajo komentarjev.
28Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti   28. 1. 2015 - 10. 2. 201517
29Zakon o potrjevanju računov   4. 3. 2015 - 20. 3. 201514Ministrstvo je naknadno podaljšalo rok za oddajo komentarjev do 3. 4. 2015, s čimer je bila kršitev odpravljena.
30Pravilnik o nošenju uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije   6. 3. 2015 - 16. 3. 201520
31Pravilnik o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije   9. 4. 2015 - 20. 4. 201519Na portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez objavljenega predloga predpisa.
32Pravilnik o izvrševanju pooblastil uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije in označitvi službenih vozil Finančne uprave Republike Slovenije   9. 4. 2015 - 20. 4. 2015 19Na portalu E-Demokracija je bilo sprva objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez objavljenega predloga predpisa. Ministrstvo je nato 3. 6. 2016 objavilo predlog predpisa, a s prekratkim rokom za podajo komentarjev.
33Pravilnik o priznanjih in nagradah Finančne uprave Republike Slovenije   17. 4. 2015 - 24. 4. 201523
34Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku   28. 4. 2015 - 7. 5. 2015 21
35Zakon o dopolnitvi Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb  8. 5. 2015 - 18. 5. 2015 20
36Pravilnik o podelitvi statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti   29. 5. 2015 - 12. 6. 2015 16
37 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku1. 6. 2015 - 22. 6. 2015 9
38Pravilnik o načinu izvajanja določb o pooblastilih uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije3. 6. 2015 - 10. 6. 201523
39Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb10. 6. 2015 - 24. 6. 2015 16
40Zakon o plačilu odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (ZPOZP)   1. 7. 2015 - 16. 7. 201515
41Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k  zadolževanju občin 3. 7. 2015 - 10. 7. 201523
42Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov   3. 7. 2015 - 23. 7. 201510Ministrstvo je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni, ker naj bi šlo samo za manjše spremembe, kar pa ni upravičen razlog za skrajšanje rokov.
43Zakon o spremembah zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja  7. 7. 2015 - 17. 7. 2015 20Ministrstvo je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni, ker naj bi šlo samo za manjše spremembe, kar pa ni upravičen razlog za skrajšanje rokov.
44Pravilnik o izvajanju zakona o davčnem potrjevanju računov15. 7. 2015 - 22. 7. 2015 23
45Zakon o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost   24. 8. 2015 - 4. 9. 2015 19
46Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov   3. 9. 2015 - 18. 9. 2015 15
47Pravilnik o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov   7. 9. 2015 - 30. 9. 2015GLEJ OPOMBENa portalu E-Demokracija je bilo objavljeno vabilo k podaji komentarjev brez objavljenega predloga predpisa.
48Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije15. 9. 2015 - 22. 9. 2015 23
49Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti 23. 9. 2015 - 7. 10. 201516
50Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov29. 9. 2015GLEJ OPOMBEMinistrstvo je objavilo vabilo k podaji komentarjev, a brez roka za pripombe.
51Zakon o dopolnitvah Zakona o organu in skladu za   reševanje bank  14. 10. 2015 - 1. 11. 201512
52Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb   9. 11. 2015 - 18. 11. 201521
53Zakon o posebni davčni obravnavi nagrajevanja uspešnosti delavcev   10. 11. 2015 - 20. 11. 201520
54Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb10. 11. 2015 - 20. 11. 201520
55Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini  10. 11. 2015 - 20. 11. 201520
56Pravilnik o spremembah pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti   20. 11. 2015 - 29. 11. 201521
57Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu   20. 11. 2015 - 29. 11. 201521
58Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov   23. 11. 2015 - 30. 11. 201523
59Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem    23. 11. 2015 - 30. 11. 201523
60Pravilnik o elektronskem vročanju   27. 11. 2015 - 4. 12. 201523
61Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov   27. 11. 2015 - 4. 12. 201523
62Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine   30. 11. 2015 - 3. 12. 201527
63Pravilnik o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov   1. 12. 2015 - 7. 12. 201524
64Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb   1. 12. 2015 - 7. 12. 201524
65Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov   2. 12. 2015 - 9. 12. 201523
66Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete   3. 12. 2015 - 9. 12. 201524
67Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost   3. 12. 2015 - 10. 12. 201523
68Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije   27. 1. 2016 - 10. 2. 201616
69Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ   3. 3. 2016 - 22. 3. 201611
70Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti 25. 3. 2016 - 7. 4. 201617
71Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada   4. 4. 2016 - 14. 4. 201620
72Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka  5. 4. 2016 - 13. 4. 201622
73Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine   14. 4. 2016 - 22. 4. 201622
74Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku  20. 4. 2016 - 28. 4. 201622
75Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost    20. 4. 2016 - 5. 5. 201615
76Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (DDV ob uvozu)   9. 5. 2016 - 20. 5. 201619Predlog je bil dan v razpravo tudi 24.6.2016, a ponovno s prekratkim rokom.
77Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti   13. 5. 2016 - 30. 5. 201613
78Pravilnik o usposabljanju s področja carinske zakonodaje   18. 5. 2016 - 2. 6. 201615
79Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini 12. 7. 2016 - 29. 7. 201613
80Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 12. 7. 2016 - 29. 7. 201613
81Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017 - 2019 15. 7. 2016 - 21. 7. 201624
82Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu 18. 7. 2016 - 29. 7. 201619
83Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah 19. 8. 2016 - 29. 8. 201620
84Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017 – 20194. 10. 2016 - 14. 10. 201620
85Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu17. 10. 2016 - 26. 10. 201621
86Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem18. 10. 2016 - 27. 10. 201621
87Pravilnik o vsebini, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka20. 10. 2016 - 11. 11. 20168
88Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije20. 10. 2016 - 2. 11. 201617
89Pravilnik o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov iz 16. člena Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije2. 11. 2016 - 13. 11. 201619
90Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju zavarovalne osnove7. 11. 2016 - 14. 11. 201623
91Pravilnik o seznamu izdanih računov in predložitvi podatkov davčnemu organu v zvezi z malim obsegom prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov9. 11. 2016 - 16. 11. 201623
92Pravilnik o načinu oprostitve trošarine za energetsko intenzivna podjetja17. 11. 2016 - 24. 11. 201623
93Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dediščine in darila17. 11. 2016 - 24. 11. 201623
94Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti18. 11. 2016 - 1. 12. 201617
95Pravilnik o obrazcih za priglasitev začetka in konca obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo18. 11. 2016 - 25. 11. 201623
96Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti21. 11. 2016 - 28. 11. 201623
97Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine22. 11. 2016 - 29. 11. 201623
98Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov24. 11. 2016 - 1. 12. 201623
99Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost29. 11. 2016 - 5. 12. 201624
100Uredba o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigaret2. 12. 2016 - 7. 12. 201625
101Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih izdelkov10. 3. 2017 - 24. 3. 201716
102Zakon o podeljevanju koncesij24. 3. 2017 - 14. 4. 20179
103Zakon o javno-zasebnem partnerstvu24. 3. 2017 - 14. 4. 20179
104Uredba o določitvi pristojnih organov za izdajo dovoljenj in potrdil ter način izvajanja oprostitev iz uredbe (EGS), uredbe (ES) in izvedbenih uredb (EU) o oprostitvah uvoznih dajatev10. 4. 2017 - 28. 4. 201712
105Zakon o dopolnitvi Zakona o slovenskem odškodninskem skladu12. 4. 2017 - 28. 4. 201714
106Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku14. 4. 2017 - 5. 5. 20179
107Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost13. 7. 2017 - 31. 7. 201712
108Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost21. 7. 2017 - 2. 8. 201718
109Zakon o spremembah Zakona o davku na tonažo21. 7. 2017 - 11. 8. 20179
110Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku21. 7. 2017 - 11. 8. 20179
111Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini21. 7. 2017 - 11. 8. 20179
112Zakon o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb21. 7. 2017 - 11. 8. 20179
113Zakon o spremembah Zakona o davčnem potrjevanju računov21. 7. 2017 - 11. 8. 20179
114Pravilnik o največjem dopustnem primanjkljaju trošarinskih izdelkov6. 9. 2017 - 20. 9. 201716Pripravljalec je v času objavljene javne razprave predpis že poslal v objavo Uradnemu listu.
115Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja8. 9. 2017 - 24. 9. 201714
116Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu28. 9. 2017 - 9. 10. 201719
117Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju zavarovalne osnove6. 11. 2017 - 16. 11. 201720
118Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu1. 12. 2017 - 10. 12. 201721
119Pravilnik o vsebini zahtevka za uveljavljanje višjih normiranih stroškov ali dejanskih stroškov nerezidenta - nastopajočega izvajalca ali športnika1. 12. 2017 - 10. 12. 201721
120Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 20185. 12. 2017 - 11. 12. 201724
121Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti6. 12. 2017 - 12. 12. 201724
122Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem6. 12. 2017 - 12. 12. 201724
123Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb7. 12. 2017 - 12. 12. 201725

Kršitve, ko rok za oddajo pripomb sploh ni bil določen oz. ko sploh ne gre za povabilo k oddaji pripomb, temveč je bil predlog predpisa le objavljen na spletni strani ministrstva oz. na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Uredba o spremembah Uredbe o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju   12. 12. 2014Ministrstvo je sprva objavilo samo predlog predpisa, a brez datuma objave in brez datuma do kdaj je možno oddati komentarje,19.12.2014 pa tudi rok za razpravo, ki pa je bil prekratek.
2Uredba o spremembah Uredbe o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev   12. 12. 2014Ministrstvo je objavilo predlog predpisa, a brez datuma objave in brez datuma do kdaj je možno oddati komentarje.
3Uredba o spremembi Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije   15. 12. 2014Ministrstvo je objavilo predlog predpisa, a brez datuma objave in brez datuma do kdaj je možno oddati komentarje.
4Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja18. 12. 2014
5Pravilnik o spremembah Pravilnika o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja18. 12. 2014
6Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta"7. 4. 2015

Predlogi predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo in niso bili objavljeni ne na spletni strani ministrstva in ne na spletnem portalu e-demokracija

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Zakon o fiskalnem pravilu   8. 12. 2014Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, pri čemer ni pojasnilo zakaj.
2Uredba o obliki in barvi zastave in znaka Finančne uprave Republike Slovenije ter njuni uporabi   10. 12. 2014Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj bi predpisne vplival na pravice državljanov, kar pa ni opravičljiv razlog.
3Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2016 izdajo priložnostni kovanci7. 1. 2015Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj to ne bi bilo potrebno na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih. Vendar pa omenjeni zakon tega ne določa.
4Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem   29. 5. 2015
5Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti   26. 6. 2015
6Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2017 izdajo priložnostni kovanci 17. 12. 2015Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj to ne bi bilo potrebno na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih. Vendar pa omenjeni zakon tega ne določa.
7Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 25. 3. 2016
8Uredba o o izvajanju Uredbe (EU) o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa 16. 6. 2016
9Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici Majniške deklaracije 8. 7. 2016Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker rešitve v predpisu povzemajo odločitve posebne komisije, kar pa ni upravičen razlog.
10Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o zlorabi trga6. 9. 2016
11Uredba o razveljavitvi Uredbe o določitvi zneska trošarine za električno energijo27. 9. 2016
12Uredbe o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o zlorabi trga28. 9. 2016
13Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2018 izdajo priložnostni kovanci4. 11. 2016Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj to ne bi bilo potrebno na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih. Vendar pa omenjeni zakon tega ne določa.
14Uredba o spremembi Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2018 izdajo priložnostni kovanci27. 2. 2017
15Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu9. 5. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave in je kot razlog navedlo, da gre za manj zahtevne spremembe, ki niso vsebinske narave in zato sodelovanje javnosti ni potrebno.
16Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici konca 1. svetovne vojne18. 7. 2017Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj to ne bi bilo potrebno na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih. Vendar omenjeni zakon tega ne določa.
17Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah12. 12. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bila ta opravljena že v okviru povsem novega Zakona o javnih financah v 2016.
18Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin19. 12. 2017

Predpisi, ki niso kršili roka za oddajo pripomb

  IME PREDPISA ROK TRAJANJA JAVNE RAZPRAVE OZ. ZBIRANJA PRIPOMB OPOMBE
1Zakon o bančništvu26. 9. 2014 - 27. 10. 2014
2Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih29. 9. 2014 - 31. 10. 2014
3Zakon o upravljalcih alternativnih investicijskih skladov     29. 9. 2014 - 29. 10. 2014
4Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1)   20. 10. 2014 - 20. 11. 2014
5Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ6. 11. 2014Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Predlog zakona namreč vpliva na prihodke proračuna že v prihodnjem letu.
6Zakon o organu in skladu za reševanje bank   4. 12. 2014Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Predlog zakona namreč vpliva na prihodke proračuna že v prihodnjem letu.
7Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015   10. 12. 2014Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Določa namreč ukrepe s področja plač v javnem sektorju, ki morajo veljati že s pričetkom prihodnjega leta.
8Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin22. 12. 2014Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev. Kljub temu tega ne štejemo kot krišitev Resolucije, ker je sprejem Uredbe nujen - uporabljala se bo že za financiranje občin v 2015.
9Uredba o spremembah Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih   27. 1. 2015Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Z namenom nižanja odhodkov proračuna se namreč podaljšuje začasno znižanje sejnin v javnih organizacijah.
10Zakon o spremembi Zakona o dohodnini    3. 3. 2015Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Ureja namreč dodatne davčne olajšave za odmero dohodnine za leto 2014.
11Zakon o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb   3. 3. 2015Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Ureja namreč dodatne davčne olajšave za odmero davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2014.
12Zakon o potrjevanju računov   4. 3. 2015 - 20. 3. 2015Ministrstvo je naknadno podaljšalo rok za oddajo komentarjev do 3. 4. 2015, s čimer je bila kršitev odpravljena.
13Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za refinanciranje obstoječega dolga DARS, d.d.20. 3. 2015Ministrstvo javnosti ni povabilo k oddaji komentarjev, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo, da je takojšen sprejem zakona potreben zaradi izboljšanja finančne vzdržnosti poslovanja DARS d.d., kar zajema tudi odplačilo njegovih dolgov. 
14Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov   15. 4. 2015 - 16. 5. 2015
15Pravilnik o zadolževanju sistema enotnega zakladniškega računa države   17. 4. 2015 - 18. 5. 2015
16Pravilnik o nalaganju denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države   17. 4. 2015 - 18. 5. 2015
17Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank  24. 4. 2015 - 25. 5. 2015
18Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 1. 6. 2015Ministrstvo ni izvedlo posebne javne razpravo in kot razlog navedlo, da je bila javnost na to temo vključena že pri  pripravi predloga Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
19Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih1. 6. 2015Ministrstvo ni izvedlo posebne javne razpravo in kot razlog navedlo, da je bila javnost na to temo vključena že pri  pripravi predloga Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
20Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 1. 6. 2015Ministrstvo ni izvedlo javne razpravo, ker naj bi bil predčasno razkrivanje obrestnih mer in postopkov škodovalo interesom države oz. meddržavnim odnosom.
21Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini   5. 6. 2015Ministrstvo ni izvedlo javne razpravo, ker naj bi bil sprejem prepisa nujen. Kot razlog je navedlo, da spremembe urejajo dohodke že za leto 2015, saj trenutna ureditev ni usklajena s predpisi EU.
22Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo   16. 6. 2015 - 16. 7. 2015
23Zakon o spremembi Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb   24. 6. 2015 - 31. 7. 2015
24Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa   3. 7. 2015 - 3. 8. 2015
25Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma    27. 7. 2015 - 27. 8. 2015
26Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov   28. 7. 2015 - 29. 8. 2015
27Zakon o spremembi Zakona za uravnoteženje javnih financ 24. 9. 2015Ministrstvo ni izvedlo javne razpravo, ker je sprejem prepisa nujen. Sprejem zakona je namreč povezan z izvedbo proračuna za leto 2016.
28Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 2015/751 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije 5. 10. 2015 - 5. 11. 2015
29Zakon o trošarinah   27. 10. 2015 - 27. 11. 2015
30Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov   30. 10. 2015 - 6. 11. 2015Ministrstvo je javnosti dalo rok za oddajo komentarjev, ki je bil krajši od 30 dni, saj se davčne blagajne za potrjevanje računov lahko začnejo uporabljati že 2.12.2015.
31Zakon o spremembi Zakona za uravnoteženje javnih financ    30. 11. 2015Ministrstvo ni izvedlo javne razpravo, ker naj bi bil sprejem prepisa nujen. Predlog namreč ureja višino dohodnine v 2016 in bi kasnejši sprejem pomenil preveliko razliko med plačevanjem akontacij in končno odmero.
32Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih18. 12. 2015 - 18. 1. 2016
33Zakon o sistemu jamstva za vloge30. 12. 2015 - 30. 1. 2016
34Zakon o javnih financah  29. 1. 2016 - 29. 2. 2016
35Zakon o računovodstvu   29. 1. 2016 - 29. 2. 2016
36Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah   10. 3. 2016 - 10. 4. 2016
37Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank15. 3. 2016 - 15. 4. 2016
38Zakon o dopolnitvah Zakona o Banki Slovenije   22. 3. 2016 - 21. 4. 2016
39Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike   6. 4. 2016 - 6. 5. 2016
40Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje   26. 4. 2016 - 26. 5. 2016
41Zakon o revidiranju in ocenjevanju vrednosti   26. 4. 2016 - 26. 5. 2016
42Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku   24. 5. 2016 - 26. 6. 2016
43Zakon o centralnem kreditnem registru 4. 7. 2016 - 4. 8. 2016
44Zakon o množičnem ocenjevanju vrednosti nepremičnin 12. 7. 2016 - 30. 9. 2016
45Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih 19. 7. 2016 - 20. 8. 2016
46Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov 29. 7. 2016 - 29. 8. 2016
47Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo in stav 3. 8. 2016 - 3. 9. 2016
48Pravilnik o prirejanju iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev 3. 8. 2016 - 3. 9. 2016
49Pravilnik o izvajanju samoprepovedi 3. 8. 2016 - 3. 9. 2016
50Pravilnik o načinu, obliki in roku za pošiljanje podatkov nadzornemu organu3. 8. 2016 - 3. 9. 2016
51Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnici in igralnem salonu 3. 8. 2016 - 3. 9. 2016
52Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav 3. 8. 2016 - 3. 9. 2016
53Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti3. 8. 2016 - 3. 9. 2016
54Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organu in skladu za reševanje bank27. 9. 2016 - 27. 10. 2016
55Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju27. 9. 2016Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo, da zakon ureja ukrepe za uravnoteženje javnih financ že v 2017.
56Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku18. 11. 2016 - 18. 12. 2016
57Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih10. 2. 2017 - 12. 3. 2017
58Zakon o izvrševanju uredbe Evropske unije o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe16. 2. 2017 - 18. 3. 2017
59Zakon o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank13. 3. 2017 - 13. 4. 2017
60Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta27. 3. 2017Ministrstvo ni izvedlo javne razprave, ker naj bi bil sprejem predpisa nujen. Kot razlog je navedlo nujnost čim hitrejše izvedbe javnih naročil, saj bi dodatni zamiki pomenili izgubo gradbene sezone in tveganje za neizpolnitev kazalnikov Operativnega programa.
61Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu31. 3. 2017 - 30. 4. 2017
62Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 20186. 4. 2017Zakon o izvrševanju proračuna po poslovniku vlade ne zahteva javne obravnave.
63Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja7. 4. 2017 - 8. 5. 2017
64Pravilnik o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja7. 4. 2017 - 8. 5. 2017
65Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov ter upravljanju evidenc pri zavezancih24. 5. 2017 - 26. 6. 2017
66Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstva elektronske identifikacije26. 5. 2017 - 26. 6. 2017
67Zakon o demografskem rezervnem skladu29. 6. 2017 - 15. 8. 2017
68Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/200614. 7. 2017 - 14. 8. 2017
69Zakon o trgu finančnih instrumentov31. 7. 2017 - 15. 9. 2017
70Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma13. 9. 2017 - 13. 10. 2017
71Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati video elektronska identifikacijska sredstva20. 9. 2017 - 20. 10. 2017
72Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu28. 9. 2017 - 28. 10. 2017
73Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov14. 11. 2017 - 14. 12. 2017
74Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih4. 12. 2017 - 4. 1. 2018
75Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah19. 12. 2017 - 19. 1. 2018
76Zakon o spremembah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje20. 12. 2017 - 20. 1. 2018
77Zakon o spremembah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov20. 12. 2017 - 20. 1. 2018