Evropski sklad CNVOS

Že od leta 2009 spremljamo, kako se vlade držijo državnozborske Resolucije o normativni dejavnosti, ki jim nalaga najmanj 30-dnevno javno razpravo o vsakem novem predpisu. Za 12. vlado Mira Cerarja in njena ministrstva smo kršitve 30-dnevnega roka začeli šteti 18. 9. 2014:

810

Seznam kršitev je bil osvežen 17. 7. 2017

V času od 10. 7. 2017 do 17. 7. 2017 je bila Resolucija o normativni dejavnosti kršena 9-krat.

Števec kršitev Resolucije o normativni dejavnosti (ReNDej). Skupno število objavljenih predlogov predpisov. (1) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila v celoti spoštovana ReNDej. (2) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila kršena ReNDej. Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo brez roka za pripombe. (3) Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo z rokom za pripombe, krajšim od 30 dni. (4) Število predlogov predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo. (5) Odstotek
kršitev
Od 18. 9. 2014 1374 564 810 89 607 114 59%
Od 10. 7. 2017 do 17. 7. 2017 13 4 9 0 3 6 69%

Število kršitev Resolucije o normativni dejavnosti po ministrstvih.

Ministrstvo Skupno število objavljenih predlogov predpisov. (1) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila v celoti spoštovana ReNDej. (2) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila kršena ReNDej. Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo brez roka za pripombe. (3) Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo z rokom za pripombe, krajšim od 30 dni. (4) Število predlogov predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo. (5) Odstotek
kršitev
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 60 24 36 1 29 6 60%
Ministrstvo za finance 195 68 127 6 106 15 65%
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 83 28 55 15 25 15 66%
Ministrstvo za infrastrukturo 151 56 95 5 83 7 63%
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 91 36 55 7 44 4 60%
Ministrstvo za javno upravo 67 26 41 8 14 19 61%
Ministrstvo za kulturo 41 22 19 1 16 2 46%
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 222 102 120 17 94 9 54%
Ministrstvo za notranje zadeve 40 16 24 1 15 8 60%
Ministrstvo za obrambo 29 12 17 1 13 3 59%
Ministrstvo za okolje in prostor 208 89 119 3 112 4 57%
Ministrstvo za pravosodje 62 21 41 14 20 7 66%
Ministrstvo za zdravje 107 61 46 10 35 1 43%
Ministrstvo za zunanje zadeve 18 3 15 0 1 14 83%

1. Število vseh predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva, spletni strani vlade ali na spletnem portalu e-uprava v podportalu e-demokracija.
2. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva ali podportalu e-demokracija in so spoštovali rok 30 dni za razpravo, ali ki so bili objavljeni samo na spletni strani vlade in so zaradi vsebine upravičeno obravnavani po nujnem postopku.
3. Število predlogov predpisov, ki so bili na spletni strani ministrstva ali na podportalu e-demokracija objavljeni brez roka za podajo pripomb.
4. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva ali na podportalu e-demokracija in so imeli rok za podajo pripomb krajši od 30 dni.
5. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni samo na spletni strani vlade, pa ni bilo razloga nujnosti za izključitev javne razprave.