Evropski sklad CNVOS

Že od leta 2009 spremljamo, kako se vlade držijo državnozborske Resolucije o normativni dejavnosti, ki jim nalaga najmanj 30-dnevno javno razpravo o vsakem novem predpisu. Za 12. vlado Mira Cerarja in njena ministrstva smo kršitve 30-dnevnega roka začeli šteti 18. 9. 2014:

910

Seznam kršitev je bil osvežen 20. 11. 2017

V času od 13. 11. 2017 do 20. 11. 2017 je bila Resolucija o normativni dejavnosti kršena 7-krat.

Števec kršitev Resolucije o normativni dejavnosti (ReNDej). Skupno število objavljenih predlogov predpisov. (1) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila v celoti spoštovana ReNDej. (2) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila kršena ReNDej. Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo brez roka za pripombe. (3) Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo z rokom za pripombe, krajšim od 30 dni. (4) Število predlogov predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo. (5) Odstotek
kršitev
Od 18. 9. 2014 1544 634 910 93 690 127 59%
Od 13. 11. 2017 do 20. 11. 2017 14 7 7 0 7 0 50%

Število kršitev Resolucije o normativni dejavnosti po ministrstvih.

Ministrstvo Skupno število objavljenih predlogov predpisov. (1) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila v celoti spoštovana ReNDej. (2) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila kršena ReNDej. Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo brez roka za pripombe. (3) Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo z rokom za pripombe, krajšim od 30 dni. (4) Število predlogov predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo. (5) Odstotek
kršitev
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 69 26 43 2 35 6 62%
Ministrstvo za finance 211 73 138 6 116 16 65%
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 90 32 58 16 26 16 64%
Ministrstvo za infrastrukturo 172 62 110 5 97 8 64%
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 100 39 61 7 50 4 61%
Ministrstvo za javno upravo 73 30 43 8 15 20 59%
Ministrstvo za kulturo 42 22 20 1 16 3 48%
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 261 117 144 17 118 9 55%
Ministrstvo za notranje zadeve 42 17 25 1 16 8 60%
Ministrstvo za obrambo 30 12 18 1 13 4 60%
Ministrstvo za okolje in prostor 220 93 127 3 118 6 58%
Ministrstvo za pravosodje 78 28 50 16 27 7 64%
Ministrstvo za zdravje 130 77 53 10 42 1 41%
Ministrstvo za zunanje zadeve 26 6 20 0 1 19 77%

1. Število vseh predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva, spletni strani vlade ali na spletnem portalu e-uprava v podportalu e-demokracija.
2. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva ali podportalu e-demokracija in so spoštovali rok 30 dni za razpravo, ali ki so bili objavljeni samo na spletni strani vlade in so zaradi vsebine upravičeno obravnavani po nujnem postopku.
3. Število predlogov predpisov, ki so bili na spletni strani ministrstva ali na podportalu e-demokracija objavljeni brez roka za podajo pripomb.
4. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva ali na podportalu e-demokracija in so imeli rok za podajo pripomb krajši od 30 dni.
5. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni samo na spletni strani vlade, pa ni bilo razloga nujnosti za izključitev javne razprave.