Evropski sklad CNVOS

Že od leta 2009 spremljamo, kako se vlade držijo državnozborske Resolucije o normativni dejavnosti, ki jim nalaga najmanj 30-dnevno javno razpravo o vsakem novem predpisu. Za 12. vlado Mira Cerarja in njena ministrstva smo kršitve 30-dnevnega roka začeli šteti 18. 9. 2014:

978

Seznam kršitev je bil osvežen 15. 1. 2018

V času od 18. 12. 2017 do 15. 1. 2018 je bila Resolucija o normativni dejavnosti kršena 26-krat.

Števec kršitev Resolucije o normativni dejavnosti (ReNDej). Skupno število objavljenih predlogov predpisov. (1) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila v celoti spoštovana ReNDej. (2) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila kršena ReNDej. Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo brez roka za pripombe. (3) Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo z rokom za pripombe, krajšim od 30 dni. (4) Število predlogov predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo. (5) Odstotek
kršitev
Od 18. 9. 2014 1651 673 978 95 740 143 59%
Od 18. 12. 2017 do 15. 1. 2018 40 14 26 0 19 7 65%

Število kršitev Resolucije o normativni dejavnosti po ministrstvih.

Ministrstvo Skupno število objavljenih predlogov predpisov. (1) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila v celoti spoštovana ReNDej. (2) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila kršena ReNDej. Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo brez roka za pripombe. (3) Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo z rokom za pripombe, krajšim od 30 dni. (4) Število predlogov predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo. (5) Odstotek
kršitev
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 77 28 49 2 41 6 64%
Ministrstvo za finance 223 77 146 6 122 18 65%
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 93 34 59 16 26 17 63%
Ministrstvo za infrastrukturo 178 63 115 5 99 11 65%
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 106 41 65 7 54 4 61%
Ministrstvo za javno upravo 80 32 48 9 16 23 60%
Ministrstvo za kulturo 47 22 25 1 20 4 53%
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 275 121 154 17 128 9 56%
Ministrstvo za notranje zadeve 44 18 26 1 16 9 59%
Ministrstvo za obrambo 33 12 21 1 15 5 64%
Ministrstvo za okolje in prostor 243 102 141 3 129 9 58%
Ministrstvo za pravosodje 81 29 52 17 28 7 64%
Ministrstvo za zdravje 144 88 56 10 45 1 39%
Ministrstvo za zunanje zadeve 27 6 21 0 1 20 78%

1. Število vseh predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva, spletni strani vlade ali na spletnem portalu e-uprava v podportalu e-demokracija.
2. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva ali podportalu e-demokracija in so spoštovali rok 30 dni za razpravo, ali ki so bili objavljeni samo na spletni strani vlade in so zaradi vsebine upravičeno obravnavani po nujnem postopku.
3. Število predlogov predpisov, ki so bili na spletni strani ministrstva ali na podportalu e-demokracija objavljeni brez roka za podajo pripomb.
4. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva ali na podportalu e-demokracija in so imeli rok za podajo pripomb krajši od 30 dni.
5. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni samo na spletni strani vlade, pa ni bilo razloga nujnosti za izključitev javne razprave.