CNVOS

Že od leta 2009 spremljamo, kako se vlade držijo državnozborske Resolucije o normativni dejavnosti, ki jim nalaga najmanj 30-dnevno javno razpravo o vsakem novem predpisu. Za 12. vlado Mira Cerarja in njena ministrstva smo kršitve 30-dnevnega roka začeli šteti 18. 9. 2014:

664

Seznam kršitev je bil osvežen 5. 12. 2016

V času od 28. 11. 2016 do 5. 12. 2016 je bila Resolucija o normativni dejavnosti kršena 8-krat.

Ministrstvo z največ kršitvami
Števec kršitev Resolucije o normativni dejavnosti (ReNDej). Skupno število objavljenih predlogov predpisov. (1) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila v celoti spoštovana ReNDej. (2) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila kršena ReNDej. Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo brez roka za pripombe. (3) Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo z rokom za pripombe, krajšim od 30 dni. (4) Število predlogov predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo. (5) Odstotek
kršitev
Od 18. 9. 2014 1106 442 664 83 497 84 60%
Od 28. 11. 2016 do 5. 12. 2016 14 6 8 1 6 1 57%

Število kršitev Resolucije o normativni dejavnosti po ministrstvih.

Ministrstvo Skupno število objavljenih predlogov predpisov. (1) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila v celoti spoštovana ReNDej. (2) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila kršena ReNDej. Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo brez roka za pripombe. (3) Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo z rokom za pripombe, krajšim od 30 dni. (4) Število predlogov predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo. (5) Odstotek
kršitev
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 49 19 30 1 25 4 61%
Ministrstvo za finance 174 56 118 6 99 13 68%
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 64 23 41 11 17 13 64%
Ministrstvo za infrastrukturo 126 44 82 5 70 7 65%
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 62 26 36 6 26 4 58%
Ministrstvo za javno upravo 47 20 27 8 9 10 57%
Ministrstvo za kulturo 32 18 14 1 11 2 44%
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 188 91 97 16 73 8 52%
Ministrstvo za notranje zadeve 31 13 18 1 13 4 58%
Ministrstvo za obrambo 23 10 13 1 10 2 57%
Ministrstvo za okolje in prostor 173 72 101 3 95 3 58%
Ministrstvo za pravosodje 49 14 35 14 16 5 71%
Ministrstvo za zdravje 77 35 42 10 32 0 55%
Ministrstvo za zunanje zadeve 11 1 10 0 1 9 91%

1. Število vseh predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva, spletni strani vlade ali na spletnem portalu e-uprava v podportalu e-demokracija.
2. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva ali podportalu e-demokracija in so spoštovali rok 30 dni za razpravo, ali ki so bili objavljeni samo na spletni strani vlade in so zaradi vsebine upravičeno obravnavani po nujnem postopku.
3. Število predlogov predpisov, ki so bili na spletni strani ministrstva ali na podportalu e-demokracija objavljeni brez roka za podajo pripomb.
4. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva ali na podportalu e-demokracija in so imeli rok za podajo pripomb krajši od 30 dni.
5. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni samo na spletni strani vlade, pa ni bilo razloga nujnosti za izključitev javne razprave.