Evropski sklad CNVOS

Že od leta 2009 spremljamo, kako se vlade držijo državnozborske Resolucije o normativni dejavnosti, ki jim nalaga najmanj 30-dnevno javno razpravo o vsakem novem predpisu. Za 12. vlado Mira Cerarja in njena ministrstva smo kršitve 30-dnevnega roka začeli šteti 18. 9. 2014:

699

Seznam kršitev je bil osvežen 20. 2. 2017

V času od 13. 2. 2017 do 20. 2. 2017 je bila Resolucija o normativni dejavnosti kršena 3-krat.

Ministrstvo z največ kršitvami
Ministrstvo z najmanj kršitvami
Števec kršitev Resolucije o normativni dejavnosti (ReNDej). Skupno število objavljenih predlogov predpisov. (1) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila v celoti spoštovana ReNDej. (2) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila kršena ReNDej. Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo brez roka za pripombe. (3) Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo z rokom za pripombe, krajšim od 30 dni. (4) Število predlogov predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo. (5) Odstotek
kršitev
Od 18. 9. 2014 1191 492 699 83 525 91 59%
Od 13. 2. 2017 do 20. 2. 2017 8 5 3 0 3 0 38%

Število kršitev Resolucije o normativni dejavnosti po ministrstvih.

Ministrstvo Skupno število objavljenih predlogov predpisov. (1) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila v celoti spoštovana ReNDej. (2) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila kršena ReNDej. Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo brez roka za pripombe. (3) Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo z rokom za pripombe, krajšim od 30 dni. (4) Število predlogov predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo. (5) Odstotek
kršitev
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 53 20 33 1 26 6 62%
Ministrstvo za finance 176 58 118 6 99 13 67%
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 72 26 46 11 22 13 64%
Ministrstvo za infrastrukturo 137 50 87 5 75 7 64%
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 72 30 42 6 32 4 58%
Ministrstvo za javno upravo 51 23 28 8 9 11 55%
Ministrstvo za kulturo 37 21 16 1 13 2 43%
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 199 96 103 16 79 8 52%
Ministrstvo za notranje zadeve 33 15 18 1 13 4 55%
Ministrstvo za obrambo 26 12 14 1 10 3 54%
Ministrstvo za okolje in prostor 182 78 104 3 98 3 57%
Ministrstvo za pravosodje 51 16 35 14 16 5 69%
Ministrstvo za zdravje 88 45 43 10 32 1 49%
Ministrstvo za zunanje zadeve 14 2 12 0 1 11 86%

1. Število vseh predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva, spletni strani vlade ali na spletnem portalu e-uprava v podportalu e-demokracija.
2. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva ali podportalu e-demokracija in so spoštovali rok 30 dni za razpravo, ali ki so bili objavljeni samo na spletni strani vlade in so zaradi vsebine upravičeno obravnavani po nujnem postopku.
3. Število predlogov predpisov, ki so bili na spletni strani ministrstva ali na podportalu e-demokracija objavljeni brez roka za podajo pripomb.
4. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva ali na podportalu e-demokracija in so imeli rok za podajo pripomb krajši od 30 dni.
5. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni samo na spletni strani vlade, pa ni bilo razloga nujnosti za izključitev javne razprave.