Evropski sklad CNVOS

Že od leta 2009 spremljamo, kako se vlade držijo državnozborske Resolucije o normativni dejavnosti, ki jim nalaga najmanj 30-dnevno javno razpravo o vsakem novem predpisu. Za 12. vlado Mira Cerarja in njena ministrstva smo kršitve 30-dnevnega roka začeli šteti 18. 9. 2014:

990

Seznam kršitev je bil osvežen 3. 2. 2018

V času od 22. 1. 2018 do 29. 1. 2018 je bila Resolucija o normativni dejavnosti kršena 8-krat.

Ministrstvo z največ kršitvami
Ministrstvo z najmanj kršitvami
Števec kršitev Resolucije o normativni dejavnosti (ReNDej). Skupno število objavljenih predlogov predpisov. (1) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila v celoti spoštovana ReNDej. (2) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila kršena ReNDej. Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo brez roka za pripombe. (3) Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo z rokom za pripombe, krajšim od 30 dni. (4) Število predlogov predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo. (5) Odstotek
kršitev
Od 18. 9. 2014 1672 682 990 95 747 148 59%
Od 22. 1. 2018 do 29. 1. 2018 14 6 8 0 5 3 57%

Število kršitev Resolucije o normativni dejavnosti po ministrstvih.

Ministrstvo Skupno število objavljenih predlogov predpisov. (1) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila v celoti spoštovana ReNDej. (2) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila kršena ReNDej. Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo brez roka za pripombe. (3) Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo z rokom za pripombe, krajšim od 30 dni. (4) Število predlogov predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo. (5) Odstotek
kršitev
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 77 28 49 2 41 6 64%
Ministrstvo za finance 225 77 148 6 122 20 66%
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 94 34 60 16 26 18 64%
Ministrstvo za infrastrukturo 182 65 117 5 101 11 64%
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 107 41 66 7 55 4 62%
Ministrstvo za javno upravo 83 34 49 9 16 24 59%
Ministrstvo za kulturo 49 22 27 1 22 4 55%
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 278 122 156 17 130 9 56%
Ministrstvo za notranje zadeve 44 18 26 1 16 9 59%
Ministrstvo za obrambo 33 12 21 1 15 5 64%
Ministrstvo za okolje in prostor 244 102 142 3 129 10 58%
Ministrstvo za pravosodje 82 30 52 17 28 7 63%
Ministrstvo za zdravje 147 91 56 10 45 1 38%
Ministrstvo za zunanje zadeve 27 6 21 0 1 20 78%

1. Število vseh predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva, spletni strani vlade ali na spletnem portalu e-uprava v podportalu e-demokracija.
2. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva ali podportalu e-demokracija in so spoštovali rok 30 dni za razpravo, ali ki so bili objavljeni samo na spletni strani vlade in so zaradi vsebine upravičeno obravnavani po nujnem postopku.
3. Število predlogov predpisov, ki so bili na spletni strani ministrstva ali na podportalu e-demokracija objavljeni brez roka za podajo pripomb.
4. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva ali na podportalu e-demokracija in so imeli rok za podajo pripomb krajši od 30 dni.
5. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni samo na spletni strani vlade, pa ni bilo razloga nujnosti za izključitev javne razprave.