Evropski sklad CNVOS

Že od leta 2009 spremljamo, kako se vlade držijo državnozborske Resolucije o normativni dejavnosti, ki jim nalaga najmanj 30-dnevno javno razpravo o vsakem novem predpisu. Za 12. vlado Mira Cerarja in njena ministrstva smo kršitve 30-dnevnega roka začeli šteti 18. 9. 2014:

855

Seznam kršitev je bil osvežen 18. 9. 2017

V času od 11. 9. 2017 do 18. 9. 2017 je bila Resolucija o normativni dejavnosti kršena 9-krat.

Ministrstvo z največ kršitvami
Ministrstvo z najmanj kršitvami
Števec kršitev Resolucije o normativni dejavnosti (ReNDej). Skupno število objavljenih predlogov predpisov. (1) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila v celoti spoštovana ReNDej. (2) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila kršena ReNDej. Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo brez roka za pripombe. (3) Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo z rokom za pripombe, krajšim od 30 dni. (4) Število predlogov predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo. (5) Odstotek
kršitev
Od 18. 9. 2014 1452 597 855 90 647 118 59%
Od 11. 9. 2017 do 18. 9. 2017 12 3 9 0 9 0 75%

Število kršitev Resolucije o normativni dejavnosti po ministrstvih.

Ministrstvo Skupno število objavljenih predlogov predpisov. (1) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila v celoti spoštovana ReNDej. (2) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila kršena ReNDej. Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo brez roka za pripombe. (3) Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo z rokom za pripombe, krajšim od 30 dni. (4) Število predlogov predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo. (5) Odstotek
kršitev
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 64 25 39 1 32 6 61%
Ministrstvo za finance 206 70 136 6 114 16 66%
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 85 29 56 16 25 15 66%
Ministrstvo za infrastrukturo 158 58 100 5 88 7 63%
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 96 36 60 7 49 4 63%
Ministrstvo za javno upravo 70 27 43 8 15 20 61%
Ministrstvo za kulturo 42 22 20 1 16 3 48%
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 240 113 127 17 101 9 53%
Ministrstvo za notranje zadeve 42 17 25 1 16 8 60%
Ministrstvo za obrambo 30 12 18 1 13 4 60%
Ministrstvo za okolje in prostor 212 90 122 3 115 4 58%
Ministrstvo za pravosodje 68 24 44 14 23 7 65%
Ministrstvo za zdravje 120 70 50 10 39 1 42%
Ministrstvo za zunanje zadeve 19 4 15 0 1 14 79%

1. Število vseh predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva, spletni strani vlade ali na spletnem portalu e-uprava v podportalu e-demokracija.
2. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva ali podportalu e-demokracija in so spoštovali rok 30 dni za razpravo, ali ki so bili objavljeni samo na spletni strani vlade in so zaradi vsebine upravičeno obravnavani po nujnem postopku.
3. Število predlogov predpisov, ki so bili na spletni strani ministrstva ali na podportalu e-demokracija objavljeni brez roka za podajo pripomb.
4. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva ali na podportalu e-demokracija in so imeli rok za podajo pripomb krajši od 30 dni.
5. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni samo na spletni strani vlade, pa ni bilo razloga nujnosti za izključitev javne razprave.