CNVOS

Že od leta 2009 spremljamo, kako se vlade držijo državnozborske Resolucije o normativni dejavnosti, ki jim nalaga najmanj 30-dnevno javno razpravo o vsakem novem predpisu. Za 12. vlado Mira Cerarja in njena ministrstva smo kršitve 30-dnevnega roka začeli šteti 18. 9. 2014:

620

Seznam kršitev je bil osvežen 24. 10. 2016

V času od 17. 10. 2016 do 24. 10. 2016 je bila Resolucija o normativni dejavnosti kršena 7-krat.

Pomembna kršitev!
Ministrstvo za pravosodje

18. 10. 2016

Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP

Ministrstvo z največ kršitvami
Števec kršitev Resolucije o normativni dejavnosti (ReNDej). Skupno število objavljenih predlogov predpisov. (1) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila v celoti spoštovana ReNDej. (2) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila kršena ReNDej. Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo brez roka za pripombe. (3) Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo z rokom za pripombe, krajšim od 30 dni. (4) Število predlogov predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo. (5) Odstotek
kršitev
Od 18. 9. 2014 1036 416 620 81 459 80 60%
Od 17. 10. 2016 do 24. 10. 2016 10 3 7 0 5 2 70%

Število kršitev Resolucije o normativni dejavnosti po ministrstvih.

Ministrstvo Skupno število objavljenih predlogov predpisov. (1) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila v celoti spoštovana ReNDej. (2) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila kršena ReNDej. Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo brez roka za pripombe. (3) Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo z rokom za pripombe, krajšim od 30 dni. (4) Število predlogov predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo. (5) Odstotek
kršitev
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 46 19 27 1 22 4 59%
Ministrstvo za finance 160 55 105 6 87 12 66%
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 60 21 39 10 17 12 65%
Ministrstvo za infrastrukturo 118 40 78 5 66 7 66%
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 62 24 38 6 28 4 61%
Ministrstvo za javno upravo 43 18 25 8 7 10 58%
Ministrstvo za kulturo 29 16 13 1 10 2 45%
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 175 88 87 15 64 8 50%
Ministrstvo za notranje zadeve 27 12 15 1 11 3 56%
Ministrstvo za obrambo 23 10 13 1 10 2 57%
Ministrstvo za okolje in prostor 167 69 98 3 92 3 59%
Ministrstvo za pravosodje 47 12 35 14 16 5 74%
Ministrstvo za zdravje 69 31 38 10 28 0 55%
Ministrstvo za zunanje zadeve 10 1 9 0 1 8 90%

1. Število vseh predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva, spletni strani vlade ali na spletnem portalu e-uprava v podportalu e-demokracija.
2. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva ali podportalu e-demokracija in so spoštovali rok 30 dni za razpravo, ali ki so bili objavljeni samo na spletni strani vlade in so zaradi vsebine upravičeno obravnavani po nujnem postopku.
3. Število predlogov predpisov, ki so bili na spletni strani ministrstva ali na podportalu e-demokracija objavljeni brez roka za podajo pripomb.
4. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva ali na podportalu e-demokracija in so imeli rok za podajo pripomb krajši od 30 dni.
5. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni samo na spletni strani vlade, pa ni bilo razloga nujnosti za izključitev javne razprave.