Evropski sklad CNVOS

Že od leta 2009 spremljamo, kako se vlade držijo državnozborske Resolucije o normativni dejavnosti, ki jim nalaga najmanj 30-dnevno javno razpravo o vsakem novem predpisu. Za 12. vlado Mira Cerarja in njena ministrstva smo kršitve 30-dnevnega roka začeli šteti 18. 9. 2014:

772

Seznam kršitev je bil osvežen 22. 5. 2017

V času od 15. 5. 2017 do 22. 5. 2017 je bila Resolucija o normativni dejavnosti kršena 3-krat.

Števec kršitev Resolucije o normativni dejavnosti (ReNDej). Skupno število objavljenih predlogov predpisov. (1) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila v celoti spoštovana ReNDej. (2) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila kršena ReNDej. Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo brez roka za pripombe. (3) Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo z rokom za pripombe, krajšim od 30 dni. (4) Število predlogov predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo. (5) Odstotek
kršitev
Od 18. 9. 2014 1312 540 772 88 584 100 59%
Od 15. 5. 2017 do 22. 5. 2017 8 5 3 1 2 0 38%

Število kršitev Resolucije o normativni dejavnosti po ministrstvih.

Ministrstvo Skupno število objavljenih predlogov predpisov. (1) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila v celoti spoštovana ReNDej. (2) Skupno število predlogov predpisov, pri katerih je bila kršena ReNDej. Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo brez roka za pripombe. (3) Število predlogov predpisov, ki so bili dani v javno razpravo z rokom za pripombe, krajšim od 30 dni. (4) Število predlogov predpisov, ki niso bili dani v javno razpravo. (5) Odstotek
kršitev
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 59 24 35 1 28 6 59%
Ministrstvo za finance 190 64 126 6 105 15 66%
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 81 28 53 14 24 15 65%
Ministrstvo za infrastrukturo 147 54 93 5 81 7 63%
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 90 36 54 7 43 4 60%
Ministrstvo za javno upravo 57 24 33 8 12 13 58%
Ministrstvo za kulturo 41 22 19 1 16 2 46%
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 213 100 113 17 88 8 53%
Ministrstvo za notranje zadeve 38 16 22 1 15 6 58%
Ministrstvo za obrambo 29 12 17 1 13 3 59%
Ministrstvo za okolje in prostor 200 87 113 3 106 4 57%
Ministrstvo za pravosodje 57 20 37 14 18 5 65%
Ministrstvo za zdravje 95 50 45 10 34 1 47%
Ministrstvo za zunanje zadeve 15 3 12 0 1 11 80%

1. Število vseh predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva, spletni strani vlade ali na spletnem portalu e-uprava v podportalu e-demokracija.
2. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva ali podportalu e-demokracija in so spoštovali rok 30 dni za razpravo, ali ki so bili objavljeni samo na spletni strani vlade in so zaradi vsebine upravičeno obravnavani po nujnem postopku.
3. Število predlogov predpisov, ki so bili na spletni strani ministrstva ali na podportalu e-demokracija objavljeni brez roka za podajo pripomb.
4. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva ali na podportalu e-demokracija in so imeli rok za podajo pripomb krajši od 30 dni.
5. Število predlogov predpisov, ki so bili objavljeni samo na spletni strani vlade, pa ni bilo razloga nujnosti za izključitev javne razprave.